ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI CƠ SỞ NƯỚC NGOÀI ĐẶT TẠI VIỆT NAM

HỒ SƠ GỒM CÓ:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (download mẫu đơn)

2. Một (01) bản sao văn bằng, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

3. Một (01) bản sao phụ lục văn bằng (nếu có), kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

4. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

7. Giấy xác nhận hoặc công văn xác nhận người học theo học và hoàn thành chương trình liên kết đào tạo do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp;

6. Một (01) bản sao chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của chương trình liên kết đào tạo, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có).

HỒ SƠ MẪU:

Học viên tốt nghiệp chương trình Đại học tại Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT Việt Nam) campus đặt tại Việt Nam.

Bộ hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng gồm có:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng;

2. Bản sao công chứng dịch văn bằng Đại học;

3. Bảo sao công chứng dịch kết quả quá trình học tập Đại học;

4. Giấy xác nhận của trường RMIT Việt Nam: xác nhận học viên đã hoàn thành khóa học Đại học tại trường RMIT Việt Nam.

%d bloggers like this: