Trang chủ » Hồ sơ cần nộp

Category Archives: Hồ sơ cần nộp

Liên kết đào tạo với nước ngoài

Chọn trình độ đào tạo:

1.Trung cấp;

2. Cao đẳng;

3. Đại học;

4. Thạc sĩ;

5. Tiến sĩ.

Du học toàn phần tại nước ngoài

Chọn trình độ đào tạo:

1.Trung cấp;

2. Cao đẳng;

3. Đại học;

4. Thạc sĩ;

5. Tiến sĩ.

Hồ sơ cần nộp

Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Đề nghị chọn chương trình đào tạo

1. Du học toàn phần tại nước ngoài;
2. Liên kết đào tạo với nước ngoài;
3. Học từ xa;
4. Học tại cơ sở giáo dục nước ngoài đặt tại Việt Nam (vd: RMIT VN).