Trang chủ » Hồ sơ cần nộp

Category Archives: Hồ sơ cần nộp

Liên kết đào tạo với nước ngoài

Chọn trình độ đào tạo:

1.Trung cấp;

2. Cao đẳng;

3. Đại học;

4. Thạc sĩ;

5. Tiến sĩ.

Du học toàn phần tại nước ngoài

Chọn trình độ đào tạo:

1.Trung cấp;

2. Cao đẳng;

3. Đại học;

4. Thạc sĩ;

5. Tiến sĩ.

Hồ sơ cần nộp

Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Đề nghị chọn chương trình đào tạo

1. Du học toàn phần tại nước ngoài;
2. Liên kết đào tạo với nước ngoài;
3. Học từ xa;
4. Học tại cơ sở giáo dục nước ngoài đặt tại Việt Nam (vd: RMIT VN).

Hồ sơ cần nộp

ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI CƠ SỞ NƯỚC NGOÀI ĐẶT TẠI VIỆT NAM

HỒ SƠ GỒM CÓ:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (download mẫu đơn)

2. Một (01) bản sao văn bằng, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

3. Một (01) bản sao phụ lục văn bằng (nếu có), kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

4. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

7. Giấy xác nhận hoặc công văn xác nhận người học theo học và hoàn thành chương trình liên kết đào tạo do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp;

6. Một (01) bản sao chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của chương trình liên kết đào tạo, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có).

HỒ SƠ MẪU:

Học viên tốt nghiệp chương trình Đại học tại Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT Việt Nam) campus đặt tại Việt Nam.

Bộ hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng gồm có:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng;

2. Bản sao công chứng dịch văn bằng Đại học;

3. Bảo sao công chứng dịch kết quả quá trình học tập Đại học;

4. Giấy xác nhận của trường RMIT Việt Nam: xác nhận học viên đã hoàn thành khóa học Đại học tại trường RMIT Việt Nam.

Học từ xa (học online)

Theo điều 3, mục 2 Quyết định số 77/2007/QĐ-GDĐT:

“Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức học từ xa chỉ được công nhận khi các chương trình giáo dục từ xa để cấp văn bằng đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục công nhận và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho phép đào tạo hoặc liên kết đào tạo tại Việt Nam.” 

Hồ sơ cần nộp: tham khảo hồ sơ chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài

Hồ sơ cần nộp

ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ

Hồ sơ gồm có:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng Tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Theo mẫu download tại: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc

2. Một (01) bản sao văn bằng Tiến sĩ, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

3. Một (01) bản sao phụ lục văn bằng Tiến sĩ (nếu có), kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

4. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Tiến sĩ, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

5. Một (01) bản sao chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của chương trình liên kết đào tạo, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

6. Giấy xác nhận hoặc công văn xác nhận theo học và hoàn thành chương trình liên kết đào tạo do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp;

7. Văn bản xác định thời gian học tập ở nước ngoài (đối với các chương trình LKĐT có thời gian học ở nước ngoài): có thể là xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại hoặc là bản sao hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh phù hợp với thời gian học (có đối chiếu với hộ chiếu gốc khi nộp hồ sơ);

8. Giấy biên nhận luận án Tiến sĩ vào Thư viện Quốc gia.

9. Các văn bản thể hiện tính hợp pháp của văn bằng đại học, thạc sĩ trước khi học Tiến sĩ, gồm:

a) Một (01) bản sao văn bằng đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

b) Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

c) Một (01) bản sao văn bằng Thạc sĩ (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

d) Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Thạc sĩ (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Hồ sơ cần nộp

ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ

Hồ sơ gồm có:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Download.

2. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt văn bằng Thạc sĩ; (Nếu do cơ sở giáo dục Trung Quốc cấp thì cần nộp bản sao công chứng dịch học vị Thạc sĩ).

3. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt phụ lục văn bằng Thạc sĩ (nếu có);

4. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt bảng điểm Thạc sĩ;

5. Một (01) bản sao chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của chương trình liên kết đào tạo, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

6. Giấy xác nhận hoặc công văn xác nhận theo học và hoàn thành chương trình liên kết đào tạo do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp (người nộp hồ sơ vui lòng xin cơ sở giáo dục Việt Nam giấy xác nhận này, Cục KTKĐCLGD gửi công văn sẽ tốn thời gian chờ đơn vị trả lời);

7. Văn bản xác định thời gian học tập ở nước ngoài (đối với các chương trình LKĐT có thời gian học ở nước ngoài): có thể là xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại hoặc là bản sao hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh phù hợp với thời gian học (có đối chiếu với hộ chiếu gốc khi nộp hồ sơ);

8. Các văn bản thể hiện tính hợp pháp của văn bằng đại học trước khi học Thạc sĩ, gồm:

a) Một (01) bản sao văn bằng đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

b) Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.