Category Archives: Đại học

Hồ sơ cần nộp

ĐỐI VỚI NGƯỜI DU HỌC TOÀN PHẦN TẠI NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (và trình độ CHUYÊN GIA ở LIÊN BANG NGA)

 1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp download tại: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc
 2. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt văn bằng Đại học; (nếu du học tại Trung Quốc nộp 01 bản sao công chứng dịch học vị đại học)
 3. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt kết quả học tập Đại học;
 4. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt phụ lục văn bằng (nếu có);
 5. Văn bản xác định học tập ở nước ngoài: có thể là xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại, hoặc là bản sao hộ chiếu có: trang chính, visa sinh viên (hoặc thẻ cư trú mục đích du học) đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh phù hợp với thời gian học (có đối chiếu với hộ chiếu gốc khi nộp hồ sơ) hoặc Quyết định của Bộ GDĐT cử đi nước ngoài học tập và quyết định thu nhận công tác sau khi học xong.
 6. Văn bản công nhận chương trình giáo dục của cơ sở giáo dục nơi cấp văn bằng đã được kiểm định chất lượng hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp bằng (nếu có).

Hồ sơ mẫu du học toàn phần chương trình Đại học

Mẫu 01. Du học toàn phần tại Vương quốc Anh.

 1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng Đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (đăng ký tại Phòng Quản lí thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng; hoặc download tại: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc
 2. Một (01) bản sao văn bằng Đại học, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 3. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Đại học, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 4. Bản sao công chứng hộ chiếu: trang chính của hộ chiếu, trang visa du học, trang đóng dấu ngày xuất, và ngày nhập cảnh phù hợp với thời gian học Đại học tại Vương quốc Anh.

Mẫu 02. Du học toàn phần tại Trung Quốc

 1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (đăng ký tại Phòng Quản lí thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng; hoặc download tại: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc
 2. Một (01) bản sao văn bằng Đại học, kèm theo bản dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 3. Một (01) bản sao học vị Đại học, kèm theo bản dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 4. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Đại học, kèm theo bản dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 5. Bản sao giấy xác nhận của ĐSQ Việt Nam ở Trung Quốc (có xác nhận ông/bà đã hoàn thành khóa học Đại học chuyên ngành Kinh tế, từ 09/ 2008 tới 07/2012, tại trường Đại học Bắc Kinh, tại Trung Quốc).

Mẫu 03. Du học toàn phần Thạc sĩ tại LB Nga

 1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (đăng ký tại Phòng Quản lí thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng; hoặc download tại: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc
 2. Một (01) bản sao văn bằng Đại học (hoặc bằng Chuyên gia – Specialist), kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 3. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Đại học (hoặc kết quả học tập Chuyên gia – Specialist), kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 4. Bản sao Quyết định Bộ giáo dục cử học viên đi học theo đề án 322 và Quyết định nhận về sau khi đã hoàn thành 05 năm học Đại học tại LB Nga; (hoặc xác nhận của Phòng quản lý Lưu học sinh tại LB Nga).