Category Archives: Thạc sĩ

Hồ sơ cần nộp du học toàn phần chương trình Thạc sĩ

ĐỐI VỚI NGƯỜI DU HỌC TOÀN PHẦN TẠI NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Hồ sơ gồm có:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Download tại: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc

2. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt văn bằng Thạc sĩ (nếu du học tại Trung Quốc nộp 01 bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt chứng chỉ học vị thạc sĩ)

3. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt bảng điểm Thạc sĩ;

4. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt phụ lục văn bằng Thạc sĩ (nếu có);

5. Các văn bản thể hiện tính hợp pháp trước khi học Thạc sĩ, gồm:

5.1. Một (01) bản sao văn bằng đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
5.2. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

6. Văn bản xác định học tập ở nước ngoài: có thể là xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại, hoặc là bản sao hộ chiếu có: trang chính, visa sinh viên (hoặc thẻ cư trú mục đích du học) đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh phù hợp với thời gian học (có đối chiếu với hộ chiếu gốc khi nộp hồ sơ) ; hoặc Quyết định cử đi học Thạc sĩ nước ngoài học tập và quyết định thu nhận công tác sau khi học xong.

7. Văn bản công nhận chương trình giáo dục của cơ sở giáo dục nơi cấp văn bằng đã được kiểm định chất lượng hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp bằng (nếu có).

8. Văn bản công nhận chương trình giáo dục của cơ sở giáo dục nơi cấp văn bằng đã được kiểm định chất lượng hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp bằng (nếu có).

Hồ sơ mẫu Thạc sĩ

Mẫu 01. Du học toàn phần Thạc sĩ tại Vương quốc Anh.

 1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng Thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (đăng ký tại Phòng Quản lí thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng; hoặc download tại: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc
 2. Một (01) bản sao văn bằng Thạc sĩ, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 3. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Thạc sĩ, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 4. Bản sao công chứng hộ chiếu: trang chính của hộ chiếu, trang visa du học, trang đóng dấu ngày xuất, và ngày nhập cảnh phù hợp với thời gian học Thạc sĩ tại Vương quốc Anh.
 5. Bản sao công chứng văn bằng Đại học do ĐH Bách Khoa Hà Nội cấp.
 6. Bản sao công chứng bảng điểm Đại học do ĐH Bách Khoa Hà Nội cấp.

Mẫu 02. Du học toàn phần Thạc sĩ tại Trung Quốc

 1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (đăng ký tại Phòng Quản lí thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng; hoặc download tại:https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc
 2. Một (01) bản sao văn bằng Thạc sĩ, kèm theo bản dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 3. Một (01) bản sao học vị Thạc sĩ, kèm theo bản dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 4. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Thạc sĩ, kèm theo bản dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 5. Bản sao giấy xác nhận của ĐSQ Việt Nam ở Trung Quốc (có xác nhận ông/bà đã hoàn thành khóa học Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế, từ 09/ 2008 tới 07/2012, tại trường Đại học Bắc Kinh, tại Trung Quốc).
 6. Bản sao công chứng văn bằng Đại học do ĐH Kinh tế quốc dân cấp;
 7. Bản sao công chứng bảng điểm do ĐH Kinh tế quốc dân cấp.

Mẫu 03. Du học toàn phần Thạc sĩ tại LB Nga

 1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (đăng ký tại Phòng Quản lí thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng; hoặc download tại: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc
 2. Một (01) bản sao văn bằng Thạc sĩ, kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 3. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Thạc sĩ, kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 4. Bản sao Quyết định Bộ giáo dục cử đi học theo đề án 322 và Quyết định nhận về sau khi đã hoàn thành 02 năm học Thạc sĩ tại LB Nga;
 5. Một (01) bản sao văn bằng Đại học học ở LB Nga, kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 6. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Đại học ở LB Nga, kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 7. Bản sao hộ chiếu có visa sinh viên và ngày xuất nhập cảnh phù hợp với thời gian học Đại học tại LB Nga.