Category Archives: Tiến sĩ

Hồ sơ cần nộp

ĐỐI VỚI NGƯỜI DU HỌC TOÀN PHẦN TẠI NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ

HỒ SƠ GỒM CÓ:

(Chỉ yêu cầu nộp 01 bộ hồ sơ)

I. Hồ sơ bắt buộc theo quy định:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng Tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, theo mẫu download tại: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc

2. Một (01) bản sao văn bằng Tiến sĩ (có công chứng dịch sang tiếng Việt);

3. Các văn bản thể hiện tính hợp pháp về trình độ học vấn đầu vào trước khi học Tiến sĩ, gồm:

a) Một (01) bản sao văn bằng Thạc sĩ (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

b) Một (01) bản sao kết quả học tập Thạc sĩ (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

c) Một (01) bản sao văn bằng Đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

d) Một (01) bản sao kết quả học tập Đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

(Đối với một số trường hợp cụ thể, theo Quy chế tuyển sinh của nước cấp bằng, có thể học thẳng từ chương trình kỹ sư/bác sĩ, hoặc đại học kết quả loại giỏi…. vào thẳng chương trình nghiên cứu sinh)

II. Hồ sơ bổ trợ giúp cho tiến độ thẩm định nhanh hơn:

1. Một (01) bản sao phụ lục văn bằng hoặc bảng kết quả học tập chương trình Tiến sĩ (nếu có theo quy định của cơ sở đào tạo) (công chứng dịch sang tiếng Việt);

2. Minh chứng du học ở nước ngoài (quý vị cung cấp càng nhiều minh chứng thì việc xác minh càng chính xác và hiệu quả hơn):

  • Bản sao hộ chiếu có visa học tập (hoặc thẻ cư trú mục đích du học);
  • Quyết định cử đi và Quyết định tiếp nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Minh chứng về Luận án tiến sĩ được đăng tải trên website của Thư viện nước sở tại hoặc thư viện của cơ sở giáo dục cấp bằng (đường link); Minh chứng về các bài báo khoa học quốc tế được đăng trên mạng (nếu có, chỉ cần gửi các đường link).

 

Hồ sơ mẫu du học toàn phần Tiến sĩ

Mẫu 01: