Category Archives: Tiến sĩ

Hồ sơ cần nộp

ĐỐI VỚI NGƯỜI DU HỌC TOÀN PHẦN TẠI NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ

HỒ SƠ GỒM CÓ:

(Chỉ yêu cầu nộp 01 bộ hồ sơ)

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng Tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, theo mẫu download tại: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc

2. Một (01) bản sao văn bằng Tiến sĩ (công chứng dịch sang tiếng Việt);

3. Một (01) bản sao phụ lục văn bằng Tiến sĩ (nếu có) (công chứng dịch sang tiếng Việt);

4. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Tiến sĩ (nếu có) (công chứng dịch sang tiếng Việt);

5. Các văn bản thể hiện tính hợp pháp trước khi học Tiến sĩ, gồm:

a) Một (01) bản sao văn bằng đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

b) Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

c) Một (01) bản sao văn bằng Thạc sĩ (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

d) Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Thạc sĩ (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

6. Quyết định cử đi nước ngoài học Tiến sĩ và Quyết định nhận về nước (nếu có) (công chứng sao y bản chính);

7. Văn bản xác định học tập ở nước ngoài: có thể là xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại hoặc là bản sao hộ chiếu có visa sinh viên (hoặc thẻ cư trú mục đích du học) đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh phù hợp với thời gian học (có đối chiếu với hộ chiếu gốc khi nộp hồ sơ) hoặc Quyết định của Bộ GDĐT cử đi nước ngoài học tập và quyết định thu nhận công tác sau khi học xong (công chứng sao y bản chính);

8. Văn bản công nhận chương trình giáo dục của cơ sở giáo dục nơi cấp văn bằng đã được kiểm định chất lượng hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp bằng (nếu có);

9. Giấy biên nhận đã nộp luận án Tiến sĩ vào Thư viện Quốc gia; hoặc thư viện Khoa học tổng hợp TP. HCM; hoặc thư viện thành phố/tỉnh.

Advertisements

Hồ sơ mẫu du học toàn phần Tiến sĩ

Mẫu 01: