Trang chủ » Hồ sơ cần nộp » Học từ xa

Category Archives: Học từ xa

Học từ xa (học online)

Theo điều 3, mục 2 Quyết định số 77/2007/QĐ-GDĐT:

“Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức học từ xa chỉ được công nhận khi các chương trình giáo dục từ xa để cấp văn bằng đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục công nhận và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho phép đào tạo hoặc liên kết đào tạo tại Việt Nam.” 

Hồ sơ cần nộp: tham khảo hồ sơ chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài