Category Archives: Đại học

Hồ sơ cần nộp

ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

HỒ SƠ GỒM CÓ:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Download tại: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc

2. Một (01) công chứng dịch sang tiếng Việt được văn bằng Đại học; (Nếu văn bằng do Trung Quốc cấp cần nộp 01 bản công chứng dịch Học vị Đại học)

3. Một (01) công chứng dịch sang tiếng Việt được bảng điểm Đại học;

4. Một (01) công chứng dịch sang tiếng Việt được phụ lục văn bằng Đại học (nếu có);

5. Một (01) bản sao chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của chương trình liên kết đào tạo, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu chương trình yêu cầu);

6. Giấy xác nhận hoặc công văn xác nhận theo học và hoàn thành chương trình liên kết đào tạo do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp (người nộp hồ sơ vui lòng xin cơ sở giáo dục Việt Nam giấy xác nhận này, Cục KTKĐCLGD gửi công văn sẽ tốn thời gian chờ đơn vị trả lời);

7. Văn bản xác định thời gian học tập ở nước ngoài (đối với các chương trình LKĐT có thời gian học ở nước ngoài): có thể là xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại hoặc là bản sao hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh phù hợp với thời gian học (có đối chiếu với hộ chiếu gốc khi nộp hồ sơ).

Hồ sơ mẫu Đại học liên kết đào tạo

Mẫu 01: Đại học Nam Toulon Var liên kết với Đại học Thương Mại Hà Nội

1. Đơn đề nghị: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc

2. Công chứng dịch bằng Đại học

3. Công chứng dịch bảng điểm năm cuối do Pháp cấp;

4. Công chứng bảng điểm 02 năm đầu do ĐH Thương Mại cấp (hoặc công chứng dịch bảng điểm 03 năm do Pháp cấp)

5. Giấy xác nhận của Đại học Thương Mại về việc hoàn thành khóa học Quản trị kinh doanh giữa ĐH Thương Mại và ĐH Nam Toulon Var từ tháng 8/2009 tới tháng 8/2012.

Mẫu 02:

Mẫu 01b: Đại học Nam Toulon Var liên kết với Học viện Tài chính

1. Đơn đề nghị: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc

2. Công chứng dịch bằng Đại học

3. Công chứng dịch bảng điểm năm cuối do Pháp cấp;

4. Công chứng bảng điểm 02 năm đầu do Học viện Tài chính cấp (hoặc công chứng dịch bảng điểm 03 năm do Pháp cấp)

5. Giấy xác nhận của Học viện Tài chính về việc hoàn thành khóa học giữa Học viện tài chính và ĐH Nam Toulon Var

6. Bản sao Chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc TOEFL tương đương.

Mẫu 02: Đại học MATI Liên Bang Nga liên kết với Viện Đại học Mở

1. Đơn đề nghị: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc

2. Công chứng dịch bằng Đại học do trường ĐH MATI cấp

3. Công chứng dịch bảng điểm Đại học (Supplement to the DIPLOMA) do trường ĐH  MATI cấp

4. Công chứng dịch “TRANSCRIPTS of RESULTS) gồm 3 môn: Tiếng Anh, chuyên ngành, Lịch sử và văn hóa Nga. (Trong trường hợp bảng điểm 3 môn này có ở Supplement to the Diploma thì không cần giấy này nữa).

5. Giấy xác nhận của Viện ĐH Mở về việc hoàn thành chương trình liên kết đào tạo.

Mẫu 03: Trường ĐH Kỹ Thuật Điện LB Nga (LETI) liên kết ĐH Bách Khoa Hà Nội

1. Đơn đề nghị: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc

2. Công chứng dịch bằng

3. Công chứng dịch bảng điểm

4. Giấy xác nhận của ĐHBKHN về sinh viên đã hoàn thành khóa học liên kết đào tạo này.

Mẫu 03: Học viện ngân hàng hoặc Kinh tế Quốc dân liên kết ĐH Sunderland Vương quốc Anh

1. Đơn đề nghị: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc

2. Công chứng dịch bằng do Vương quốc Anh cấp

3. Công chứng dịch bảng điểm do Vương quốc Anh cấp

4. Công chứng dịch bằng và bảng điểm cao đẳng BETEC (level 5) do Edexdel cấp.

5. Công chứng dịch bằng và bảng điểm chứng chỉ Tyndale Singapore (level 4)

6. Giấy xác nhận của Học viện ngân hàng (hoặc Kinh tế quốc dân) về sinh viên đã hoàn thành khóa học liên kết đào tạo này tại Học viện ngân hàng (hoặc Kinh tế quốc dân)

Mẫu 04: Chương trình 3+1

03 năm học tại Kinh tế quốc dân theo chương trình liên kết đào tạo giữa ĐH Kinh tế quốc dân và ĐH Sunderland; 01 năm học tại Vương quốc Anh do trường ĐH X cấp bằng:

1. Đơn đề nghị: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc

2. Công chứng dịch bằng do Vương quốc Anh cấp

3. Công chứng dịch bảng điểm do Vương quốc Anh cấp

4. Công chứng dịch bằng và bảng điểm cao đẳng BETEC (level 5) do Edexdel cấp.

5. Công chứng dịch bằng và bảng điểm chứng chỉ Tyndale Singapore (level 4)

6. Giấy xác nhận của Học viện ngân hàng (hoặc Kinh tế quốc dân) về sinh viên đã hoàn thành khóa học liên kết đào tạo này tại Học viện ngân hàng (hoặc Kinh tế quốc dân)

7. Photo hộ chiếu minh chứng thời gian học tại Vương quốc Anh (có visa, ngày xuất nhập cảnh phù hợp thời gian học)

(Mang theo hộ chiếu gốc để đối chiếu; nếu nộp qua bưu điện hộ chiếu phải công chứng do không gửi bản hộ chiếu gốc được vì lý do an toàn)