Category Archives: Thạc sĩ

Hồ sơ cần nộp

ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ

Hồ sơ gồm có:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Download.

2. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt văn bằng Thạc sĩ; (Nếu do cơ sở giáo dục Trung Quốc cấp thì cần nộp bản sao công chứng dịch học vị Thạc sĩ).

3. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt phụ lục văn bằng Thạc sĩ (nếu có);

4. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt bảng điểm Thạc sĩ;

5. Một (01) bản sao chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của chương trình liên kết đào tạo, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

6. Giấy xác nhận hoặc công văn xác nhận theo học và hoàn thành chương trình liên kết đào tạo do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp (người nộp hồ sơ vui lòng xin cơ sở giáo dục Việt Nam giấy xác nhận này, Cục KTKĐCLGD gửi công văn sẽ tốn thời gian chờ đơn vị trả lời);

7. Văn bản xác định thời gian học tập ở nước ngoài (đối với các chương trình LKĐT có thời gian học ở nước ngoài): có thể là xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại hoặc là bản sao hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh phù hợp với thời gian học (có đối chiếu với hộ chiếu gốc khi nộp hồ sơ);

8. Các văn bản thể hiện tính hợp pháp của văn bằng đại học trước khi học Thạc sĩ, gồm:

a) Một (01) bản sao văn bằng đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

b) Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Hồ sơ mẫu Thạc sĩ liên kết đào tạo

Mẫu 01: Thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh liên kết giữa Đại học Victoria (Australia) và Đại học Hà Nội.

1. Đơn đề nghị;
2. Bản sao công chứng dịch: bằng Thạc sĩ do ĐH Victoria cấp;
3. Bản sao công chứng dịch: kết quả học tập Thạc sĩ do ĐH Victoria cấp;
4. Bản sao công chứng: chứng chỉ Bồi dưỡng sau đại học PG do ĐH Hà Nội cấp;
5. Bản sao công chứng: kết quả học tập do ĐH Hà Nội cấp;
6. Bản sao công chứng bằng và bảng điểm bậc Đại học;
7. Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu giấy phép và trường nước ngoài yêu cầu);
8. Bảo sao giấy xác nhận của ĐH Hà Nội về việc hoan thành chương trình liên kết đào tạo do ĐH Hà Nội cấp.

Mẫu 02: Thạc sĩ Quản quản trị kinh doanh MBA liên kết giữa trường ĐH Griggs Hoa Kỳ và ĐH Quốc gia Hà Nội

1. Đơn đề nghị;
2. Bản sao công chứng dịch: bằng Thạc sĩ do trường ĐH Griggs cấp;
3. Bản sao công chứng dịch: kết quả học tập Thạc sĩ do trường ĐH Griggs cấp;
4. Bản sao công chứng: chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như thông báo của Thứ trưởng ở link dưới:
(TOEFL ITP 530; iBT:71; IELTS 6.5; văn bằng và bảng điểm Đại học chính quy hoặc tại chức chuyên ngành Tiếng Anh/Sư phạm Tiếng Anh)
5. Bản sao công chứng: Bằng và Bảng điểm bậc học Đại học (nếu do nước ngoài cấp thì phải công chứng dịch)
6. Bảo sao giấy xác nhận của ĐH Quốc gia Hà Nội về việc hoàn thành chương trình liên kết đào tạo do ĐH Quốc gia Hà Nội cấp.

Mẫu 03:

Mẫu 04: