Trang chủ » Hồ sơ cần nộp

Hồ sơ cần nộp

https://naric.edu.vn là website chính thức của VN-NARIC

Đề nghị chọn chương trình đào tạo

1. Du học toàn phần tại nước ngoài;
2. Liên kết đào tạo với nước ngoài;
3. Học từ xa;
4. Học tại cơ sở giáo dục nước ngoài đặt tại Việt Nam (vd: RMIT VN).

%d bloggers like this: