Trang chủ » Quy trình nộp hồ sơ

Quy trình nộp hồ sơ

1. TRỰC TIẾP NỘP HỒ SƠ TẠI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Quý vị cân nộp 01 bộ hồ sơ (gồm các bản sao có công chứng, tiếng nước ngoài thì công chứng dịch như hướng dẫn tại mục Hồ sơ cần nộp) tại Trung tâm Công nhận văn bằng thuộc Cục Quản lý chất lượng (Phòng 301), Cục Quản lý chất lượng , 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian nộp hồ sơ và trả kết quả: Thứ 3Thứ 5 hàng tuần (các ngày khác trong tuần không tiếp khách để xử lý hồ sơ và công việc tại cơ quan).

Giờ làm việc:

Sáng:   8:00 – 11:45;

Chiều: 14:00 – 17:00.

Lưu ý: Mang theo bản gốc để đối chiếu; các bản sao công chứng dịch/công chứng xếp theo thứ tự như trong trang: Hồ sơ cần nộp

2. GỬI HỒ SƠ QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN:

Quý vị gửi 01 bộ hồ sơ như hướng dẫn tại mục Hồ sơ cần nộp, kèm theo biên lai chuyển lệ phí công nhận văn bằng theo địa chỉ của phòng Công nhận văn bằng, Cục Quản lý chất lượng.

Lưu ý: quý vị chỉ gửi các bản sao công chứng (tiếng nước ngoài thì công chứng dịch). Cục Quản lý chất lượng không thu bản gốc qua đường bưu điện vì có thể xả ra thất lạc chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Mức thu phí:

1. Thu 500.000 đồng/ văn bằng đối với các loại văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam du học ở nước ngoài.

2. Thu 250.000 đồng/ văn bằng đối với các loại văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục Việt Nam (bao gồm cả các chương trình liên kết đào tạo bán phần tại Việt Nam như: 2+2; 3+1…).

3. Thu 250.000 đồng/ văn bằng đối với các loại văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp (ví dụ: Trường đại học RMIT hoạt động tại Việt Nam).

a) Chuyển phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng về Cục Quản lý chất lượng vào tài khoản:

+ Số TK người hưởng: 0021001513301,

+ Tên người hưởng: Cục Quản lý chất lượng

+ Ngân hàng người hưởng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.

Khi làm thủ tục chuyển khoản, lưu ý mục “Nội dung chuyển tiền” của giấy nộp tiền để chuyển khoản cần ghi đầy đủ thông tin: “phí công nhận văn bằng cho ông/bà: <tên người có văn bằng cần công nhận>, ngày tháng năm sinh”.

(Ví dụ: Phi CNVB cho ong: Nguyen Van A, 12/12/1980)

Hoặc: ra ngân hàng hoặc ra kho bạc chuyển tiền lệ phí về Kho bạc Nhà nước 

+ Số 3712.1.1046310, tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội.

(Ví dụ: Phi CNVB cho ong: Nguyen Van A, 12/12/1980)

Lưu ý: phải đầy đủ hồ sơ như hướng dẫn trong mục Hồ sơ cần nộp mới gửi chuyền tiền, vì Cục sẽ không thể trả lại tiền cho người nộp hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng.

Hoặc phải gửi email tới cnvb@moet.edu.vn hỏi về chương trình học và hồ sơ đã có gồm những gì xem có khả thi được công nhận hay không trước khi chuyền tiền.

b) Gửi hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng cùng với bản photo giấy nộp tiền có XN của ngân hàng/in từ máy tính bản chuyển từ internetbanking/hóa đơn ATM qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) về Cục Quản lý chất lượng theo địa chỉ:

Trung tâm Công nhận văn bằng (Phòng 301)

Cục Quản lý chất lượng

Số 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

Điện thoại: 024 38683359;

Email: cnvb@moet.edu.vn;  congnhanvanbang@gmail.com

(Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự như hướng dẫn tại Hồ sơ cần nộp)

Các thắc mắc liên quan đến quy trình và thủ tục công nhận văn bằng, đề nghị liên hệ với Cục Quản lý chất lượng: Tel: (024) 38683359, Email: cnvb@moet.edu.vn)

Advertisements
%d bloggers like this: