Trang chủ » Tài liệu

Tài liệu

Tài liệu tham khảo

1. Mẫu đơn đề nghị Công nhận văn bằng: Download

2. Tra các chương trình liên kết đào tạo đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt được cập nhật đến ngày 02/3/2013 (nguồn tại Cục Đào tạo với nước ngoài): Download

3. Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT: về việc công nhận văn bằng cho người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp: Download

4. Thông thư 26/2013/TT-BGDĐT: về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người việt nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo quyết định số  77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo: Download

5. Thông tư 95/2013/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam: Download

6. Hướng dẫn thu phí công nhận văn bằng: Đọc kỹ tab “Quy trình nộp hồ sơ”

%d bloggers like this: